• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


 

Comedor escolar:

O alumnado pode solicitar este servizo voluntario, ben de forma continuada ao longo do curso ou ben en días soltos.

Funciona de setembro a xuño. Mensualmente elabórase un menú equilibrado e detallado para que as familias estean informadas das comidas que se lles dan ós seus fillos e fillas.

As solicitudes de cada día aténdense na portería do centro antes das 9:30 horas.

Responsable: Dona Beatriz Villar Díaz.

  

 Menú para este mes:

 

 

 

 

 

 

 

 

contacto