Comedor Escolar

O alumnado pode solicitar este servizo, ben de forma continuada ao longo do curso ou ben en días soltos.

Funciona de setembro a xuño. Mensualmente elabórase un menú equilibrado e detallado para que os pais e nais estean informados das comidas que se lles dan ós seus fillos e fillas.

As solicitudes de cada día aténdense na Portería, antes das 9:30 h.

Responsable: D. José Carlos González

  

 Menú para o mes de setembro: