• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Neste apartado poderás localizar e descargar de forma máis áxil os documentos de uso reciente. Simplemente fai click sobre o documento que precises.

 

 

1.- Autorización de recollida habitual do alumno/a.

 

2.- Autorización para sair o alumnado do centro.

 

3.- Xustificante de ausencias.

 

4.- Autorización anual para saídas.

 

5.- Autorización creación de contas de google.

 

6.- Consentimento LOPD familias.

 

7.- Autorización para compartir información EA con persoas distintas ao proxenitor

contacto