• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Medidas contra o maltrato infantil ¿como podemos axudar previr o maltrato ou abuso aos nosos fillos/as?

 

O maltrato refírese a calquera conduta (física ou verbal) e/o actitude que se fai ou se deixa de facer, provocando a un mesmo ou aos demais un dano emocional, físico, cognitivo, estrutural ou social/relacional.

Hai diversas formas de malos tratos, pode ser físico, psicolóxico-emocional, por neglixencia ou abandono, ou sexual, entre outros que se comete contra nenos e nenas, e pode ter consecuencias devastadoras para o seu desenvolvemento físico, psicolóxico e social. É fundamental abordar este tema de maneira seria e tomar medidas preventivas desde o núcleo familiar para protexer aos nenos e previr o abuso. 

Desde o colexio e a nivel inspectorial, abordamos este tema co Ambiente Seguro, para que o noso colexio sexa un lugar no que os nosos fillos/as sentan seguros, protexidos e escoitados.

Pero a prevención dos malos tratos a menores comeza no seo da familia. Os pais, nais e coidadores desempeñades un papel crucial na protección dos vosos fillos e fillas. Aquí presentámosvos algunhas medidas que se poden tomar desde casa:

  1. Educación e comunicación: As familias debedes informarvos sobre os diferentes tipos de abuso e como identificar os sinais de alerta. Tamén é importante falar aberta e regularmente cos vosos fillos e fillas sobre a súa seguridade e benestar, fomentando unha comunicación aberta e sen xuízos, desde que son pequenos.
  2. Establecemento de límites e normas claras: É importante establecer límites apropiados para eles/as e explicarlles as consecuencias de rompelos. Isto axuda a desenvolver un sentido de responsabilidade e respecto mutuo na familia.
  3. Supervisión activa: Os pais debedes supervisar activamente as actividades dos vosos fillos/as e coñecer ás persoas con quen interactúa. Isto implica estar atentos a calquera cambio inusual no seu comportamento ou no seu estado emocional.
  4. Ensino de habilidades de autocoidado: Ensinar aos vosos fillos/as sobre o seu corpo, os límites persoais e a importancia de dicir "non" cando algo non sente adecuado. Tamén é importante ensinarlles a identificar situacións de risco e buscar axuda se senten incómodos ou ameazados.
  5. Construción dunha rede de apoio: Toda a familia debe buscar e manter relacións de confianza con outros adultos de confianza, como familiares próximos ou amigos, para que haxa un sistema de apoio en caso de necesidade. Isto pode axudar a previr o illamento e ofrecer aos nosos fillos/as outras figuras adultas nas que confiar.
  6. Conciencia sobre os recursos: Hai que estar informados sobre os recursos dispoñibles na nosa comunidade, como liñas directas de denuncia e servizos de apoio ás vítimas de abuso. Isto permite actuar rapidamente e buscar axuda profesional se sospeitan que o seu fillo/para está sendo maltratado/a en calquera ambiente.

Fomentar a transparencia e a comunicación aberta: É esencial ensinar aos nenos/as que non deben manter segredos que lles causen incomodidade ou que involucren a outra persoa sobre todo se é un adulto/a. É importante salientar que non hai secretos que deban ser gardados deles e que sempre poden compartir calquera preocupación ou experiencia que os faga sentir incómodos. Isto crea un ambiente de confianza no que os nenos se senten seguros ao falar sobre calquera situación sospeitosa ou inadecuada que poidan enfrontar.

Tamén é moi importante salientar que os adultos debemos tomar en serio calquera revelación por parte dun neno/a e actuar de maneira adecuada e responsable, seguindo os protocolos de denuncia e apoio dispoñibles. Así mesmo, os pais, nais  e coidadores deben informarse sobre a forma adecuada de manexar estas situacións e como acceder a recursos especializados en caso de necesidade.

A prevención de calquera tipo de malos tratos ou abuso a menores implica crear unha contorna segura, baseado na confianza e a comunicación, onde os nenos se sintan seguros para expresar as súas preocupacións. Ao implementar estas medidas preventivas desde a familia, podemos contribuír a protexer aos nosos fillos e previr o abuso, promovendo así o seu benestar e desenvolvemento saudable.

Con esta importante idea desenvolvemos o Ambiente Seguro no noso colexio, dentro do cal fixemos as titorías do 25 de abril (Xornada mundial contra o maltrato infantil), e estamos a ofertar varios webinars para as familias, así como formación para todo o profesorado e o PAS.

Nesta ligazón https://view.xenial.ly/623c8d5c4219510012e4a66d/presentation-faq hai información máis detallada sobre o que é, e en que consiste o espazo de Ambiente Seguro e as preguntas frecuentes (FAQ)

 

Hoxe no cole ao carón do noso maio celebramos o día das letras galegas recordando Francisco Fernández del Riego quen tanto loitou pola nosa cultura e  a nosa lingua.

Francisco foi un intelectual, político, escritor e presidente da Real Academia Galega; tamén ideou o homenaxe que hoxe reace nel.

Paco, como era coñecido, era un home que non se deixaba amedrentar, era un "lanzado" como dicía el.

Este ano tamén conmemoramos o 160 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, obra emblemática de Rosalía de Castro e, que marcou un antes e un despois na nosa cultura.

 

Co mes de maio, chegan as festas de María Auxiliadora. O noso colexio non sería o mesmo sen estes días onde miramos a María como nai e como mestra no seguimento de Xesús.

Todas estas actividades que preparamos con cariño queren homenaxear a nosa nai e tamén seguir construíndo un verdadeiro sentimento de familia; por iso vos animamos a participar o máximo posible nas mesmas.