PASTORAL 2019-20

Este curso 2019-2020 o lema da Campaña Pastoral é “Coma na Casa”.

Queremos crear fogar, facer CASA. Unha casa que acolle. Un COLEXIO de portas abertas.

Tres ideas guiarán o traballo de toda a Comunidade Educativo-Pastoral:

1. A conciencia polo coidado ecolóxico, en canto que o planeta é o “fogar común”, creado por Deus como casa de todos. Son os máis mozos os que nos ensinan aos adultos a gañar conciencia de coidado medioambiental e nos sinalan o camiño do respecto dos nosos ecosistemas. O Papa Francisco animounos desde a súa exhortación Laudato si’. A teoloxía da creación fainos sentir a importancia deste empeño. Ademais, unidos á congregación queremos compartir o esforzo da “Don Bosco Green Aliance” e apostar por un compromiso firme neste campo.

2. Liderado xuvenil, ao que o Papa Francisco alude tamén en Christus Vivit. O noso estilo educativo promove o protagonismo dos nosos nenos e mozos; non desde posicións ideolóxicas, senón desde o compromiso transformador que nace do Evanxeo. Neste sentido, queremos dar marxe para educar na participación e o compromiso do noso alumnado cara as causas máis xustas en favor dos máis necesitados.

3. Mirada inclusiva cara os máis necesitados. A casa salesiana é “fogar” con capacidade de acollida ao distinto, ao diferente, de maneira que se converte na casa dos que non teñen casa.

Por iso no colexio e por medio de todas as actividades que desenvolveremos ao longo do curso, tanto curriculares como complementarias, queremos destacar os seguintes acentos:

  • Cultivar e coidar a nosa identidade salesiana estando atentos á acollida de todos os membros da CEP.

  • Fomentar o protagonismo dos nenos/as e mozos/as como axentes privilexiados do seu proceso formativo.

  • Coidar e facilitar o acompañamento necesario ao alumnado e ás familias en todo o proceso educativo.

  • Propoñer accións e realizar actividades que promovan o coidado da creación.

  • Coidar con respecto e delicadeza de todas as persoas que formamos a CEP, especialmente das que precisan máis axuda, e comprometémonos tamén en favor dos máis vulnerables. En cada materia prestamos a maior atención posible ao alumnado con máis dificultades para que poidan quitar o mellor deles mesmos.

O Equipo de Pastoral deséxavos un feliz curso 19-20, onde, entre todos, tentaremos crear un bo clima, crear un fogar para estar “Coma na Casa” no noso colexio salesiano de Lugo.