• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Entender que é a vergoña permitiranos axudar aos nenos/as a xestionar esta emoción que aparece por primeira vez ao redor dos dous anos e que se vai desenvolvendo ao longo de toda a infancia.

É algo normal e natural que nun principio non debe alarmarnos demasiado. É importante dotar aos nenos/as de recursos para superala e alimentar a súa autoestima para que sexan capaces de enfrontarse a aquelas situacións que lles incomodan.

Os nenos/as desa idade comezan a tomar consciencia da opinión dos demais, precisan opinións positivas e avergóñanse ante a posibilidade de facer algo que mereza unha opinión negativa, comezan a sentirse xulgados/as. A visión que teñen deles/as mesmos será un reflexo do que opinan os demais. Con todo, nalgúns casos a vergoña ou a timidez pode chegar a ser extrema e converterse nun problema cando esta emoción é paralizante e convértese nun obstáculo para lograr os seus obxectivos máis cotiás.

É importante que aprendan a entender que é a vergoña, a identificala cando a senten e a saber como xestionala, debemos potenciar a súa autoestima e aumentar a súa confianza para que cada vez se sintan menos inseguros/as.

Como podemos axudarlles:

● Axuda a que se acepte tal como é, creando un autoconcepto positivo evitando as comparacións cos demais. Cando comparamos a un neno/a con outro/a estámoslle lanzando a idea inconscientemente de que non nos gusta como é e que prefeririamos que fose outra persoa.

● Eloxia os seus logros, reforza positivamente non tanto o resultado final como o esforzo realizado, axuda a fortalecer a súa autoestima.

● Trata os seus fracasos e/ou erros con naturalidade, móstralle o teu agarimo e apoio nos seus erros. Guíao en como pode facer a seguinte vez para non errar.

 

● Explícalle que os adultos tamén sentimos vergoña en moitas ocasións e que debemos aprender a superala para conseguir os nosos obxectivos. Que non é fácil pero que somos capaces de facelo ou de tentalo.

● Acompáñao nas situacións novas sen sobreprotexelo, aínda que lle dea vergoña enfrontarse a elas. Deben enfrontarse sós a situacións sociais, pero para iso debemos ensinarlles a como facelo previamente practicando eses momentos.

● Fomenta que se relacione con outros nenos e nenas tanto cos que trata a diario como con outros/as que non sexan coñecidos (parque, deportes, actividades infantís, etc.)

● Non fales nin respondas por el/ela cando alguén se dirixe a el/ela e non quere contestar, pero tampouco o defendas baixo etiquetas de 'tímido', 'vergoñoso'... Propicia que faga preguntas e peticións a outras persoas, por exemplo, cando imos mercar algo ou pedimos unha comida nun restaurante.

● Fomenta a súa autonomía e independencia. Permite que faga cousas por si só sen necesidade de que ti lle axudes.

● Non forces a que fagan nada que non desexan facer por vergoña por exemplo falar, bicar ou bailar diante da avoa cando vén a casa para demostrar o ben que o fai. Trata a situación con naturalidade e anímao a enfrontarse aos poucos a esas situacións.

 

FONTES: GUIA INFANTIL. COM- Cómo ayudar a los niños a superar la timidez y la vergüenza. Sara Tarrés Psicóloga Infantil

contacto