• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


O próximo luns 12 comezaremos o reparto dos libros da ESO.

Nun primeiro momento anunciamos o reparto unicamente de 2º e 4º xa que non dispoñíamos dos libros de 1º e 3º.

Logo de recibir un primeiro pedido, poderemos repartir tamén os lotes á maioría do alumnado de 1º e 3º (O alumnado ó que non puidemos completarlle os libros, foi debidamente avisado e entregaráselle en canto cheguen os libros que faltan).

Polo tanto o reparto dos libros do fondo de toda a ESO serán:

  • Luns 12 de 9:30 a 12:00 e de 16 a 17*
  • Martes 16 a 17*
  • Mércores 16 a 17*

* É importante respectar este horario de entrega xa que estes días se están realizando as reunións de comezo de curso dos diferentes grupos. En caso de non poder asistir estes días nos horarios establecidos, os libros poderanse recoller polas tardes á partir do día 19.

contacto