• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Achegamos esta información sobre o comezo de curso que seguro é do voso interese:

https://drive.google.com/file/d/1jgHbnx-RpE47A1ciDG4GgQFH-A3JAC9Y/view?usp=sharing

contacto